BỔ DƯƠNG

THẬN KHÍ HOÀN


Công dụng : Ôn bổ thận dương.

Chủ trị : Thận dương bất túc. Lưng đau gối mỏi, nửa người dưới thường có cảm giác lạnh, bụng dưới đau co cấp đái không lợi hoặc đái nhiều, mạch trầm tế, lưỡi nhạt bệu, rêu mỏng trắng. Còn có thể là cước khí, đờm ẩm.


HỮU QUY HOÀN


Công dụng : Ôn bổ thận dương, điền tinh bổ huyết.

Chủ trị : Thận dương không đủ (bất túc), mệnh môn hoả suy. Bệnh lâu năm khí suy thần mệt, sợ lạnh, chân tay lạnh, hoặc dương suy di tinh hoặc dương suy không có con, hoặc phân không thành khuôn, lỏng, hoặc đái són, hoặc lưng mỏi gối đau chi dưới phù.

Chú ý : Phương thuốc Hữu quy hoàn là thận khí hoàn bớt ba vị (Linh,Tả, Ðan bì) thêm các vị Lộc giao, Thố ty tử, Ðỗ trọng, Kỷ tử nên tác dụng chính là bổ ích âm dương của thận, không có tác dụng tả như Thận khí hoàn.

Nếu thận dương bất túc có âm thịnh cách dương hoặc chân hàn giả nhiệt rõ thì có thể bỏ Lộc giao, Thố ty tử, Ðương quy, thêm Cam thảogọi là Hữu quy ẩm.


BỔ DƯƠNG TIẾP ÂM PHƯƠNG


Công dụng : Bổ dương tiếp âm.

Chủ trị : Hư lao sợ lạnh, ho hen, đờm dãi nghẹt tắc ở họng, thuỷ không thông lợi. Hình thể đen gầy. Ăn uống ngày một kém sút, tiểu tiện bí gắt, đại tiện lỏng.

Phàm chứng hiện ra dương hư 10 phần và âm hư 7- 8 phần thì dùng phương này bổ dương để tiếp âm.


ÐIỀU NGUYÊN CỨU BẢN THANG


Công dụng : Bổ tỳ thận dương.

Chủ trị : Tỳ thận dương hư, ỉa lỏng, phù thũng, hư chướng, đau đỉnh đầu, chảy dãi, ho.


VIÊN THẬN DƯƠNG HƯ


Công dụng : Bổ thận tráng dương.

Chủ trị : Sinh dục yếu do thận dương hư. Ðau thắt lưng, gối mỏi, di tinh mộng tinh, liệt dương, tiết tinh, mạch vi trì, nhược.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!