Bổ Cả Khí lẫn Huyết

BÁT TRÂN THANG

Công dụng : Bổ ích khí huyết (Bình bổ khí huyết).

Chủ trị : Khí huyết đều hư. Sắc mặt bệnh hoặc uỷ hoàng (vàng rơm) đầu váng mắt hoa, chân tay mệt mỏi, khí đoản lười nói, tim đập hồi hộp, ăn giảm, lưỡi nhợt, rêu trắng mỏng, mạch hư tế.

TỨ TƯỢNG CAO

Chủ trị : Trị các chứng khí huyết hư.

THÁI SƠN BÀN THẠCH TÁN

Công dụng : Ích khí kiện tỳ, dưỡng huyết an thai.

Chủ trị : Nữ mang thai khí huyết lưỡng hư. Ðộng thai hoặc sẩy thai liên tiếp, sắc mặt nhợt, mệt mỏi vô lực, không muốn ăn uống, lưỡi nhợt, rêu trắng mỏng, mạch hoạt vô lực hoặc trầm vô lực.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!