Bổ Âm

LỤC VỊ ÐỊA HOÀNG HOÀN


Công dụng : Tư bổ can thận.

Chủ trị : Can thận âm hư. Lưng đau gối mỏi, đầu váng chóng mặt ù tai, mồ hôi trộm di tinh. Trẻ me thóp hở. Hoặc hư hoả bốc lên gây cốt chưng triều nhiệt, lòng bàn chân tay nóng. Hoặc tiêu khát, hoặc hư hoả răng đau, mồm khô họng khô, lưỡi đỏ ít rêu, mạch tế sác.


TẢ QUY HOÀN


Công dụng : Tư âm bổ thận.

Chủ trị : Chân âm bất túc. Ðầu váng chóng mặt, lưng đau gối mỏi, di tinh, ra mồ hôi trộm, mồm khô họng ráo, khát muốn uống nước, lưỡi sạch ít rêu, mạch tế hoặc sác.


TUẤN BỔ TINH HUYẾT CAO


Công dụng : Tuấn bổ tinh huyết.

Chủ trị : Tinh huyết của tiên thiên và hậu thiên suy kém. Ngũ tạng suy yếu, xương cốt không vận động được, phế kim khô, thận thuỷ kiệt, sắc mặt tiều tuỵ, hình thể bại dệt, ăn uống kém, da nóng hâm hấp, tiểu tiện đi luôn.


VIÊN THẬN ÂM HƯ


Công dụng : Bổ thận tư âm.

Chủ trị : Sinh dục yếu do thận âm hư.


ÐẠI BỔ ÂM HOÀN


Công dụng : Tư âm giáng hoả.

Chủ trị : Can thận âm hư, hư hỏa thượng viêm. Cốt chưng triều nhệt, mồ hôi trộm, di tinh, ho khạc huyết, tâm phiền dễ cáu gắt, chân gối đau nóng hoặc teo mềm, lưỡi đỏ ít rêu, mạch xích sác hữu lực.

Chú ý : Không dùng phương này trong trường hợp âm kém lại có ăn ít ỉa lỏng, hoặc thực hoả.


TƯ ÂM GIÁNG HOẢ PHƯƠNG


Công dụng : Tư âm giáng hỏa.

Chủ trị : Âm hư dương lấn, thuỷ suy hoả bốc, sáu bộ mạch hồng sác, hình thể gầy đen, thổ huyết, nục huyết, ráo khát.


BỔ ÂM TIẾP DƯƠNG PHƯƠNG


Công dụng : Bổ âm tiếp dương.

Chủ trị : Các chứng hư lao sốt âm hâm hấp, ho luôn không dứt, hính sắc tiều tuỵ, khí kém, ăn ít, tiểu tiện ít mà đỏ, đại tiện lỏng. Phàm các chứng âm hư mười phần và dương hư bảy phần thì dùng phương thuốc này bổ âm để tiếp dương.


THỐNG TÀNG PHƯƠNG


Chủ trị : Chân âm thuỷ bị suy, huyết của hậu thiên bị hư. Người nóng hầm vật vã, tự đổ mồ hôi, đổ mồ hôi trộm, suốt đêm không ngủ, tuy ban ngày có ngủ được chút ít, hơi thở ngắn, ăn kém.


NHẤT QUÁN TIỄN


Công dụng : Tư âm sơ can.

Chủ trị : Can thận âm hư, huyết táo khí uất. Ngực, bụng trên, sườn đau, nuốt chua, oẹ đắng, họng mồm khô, lưỡi đỏ ít dịch, mạch tế nhược hoặc hư huyền.

Chú ý : Phương thuốc này và phương thuốc Tiêu dao tán đều chữa can uất đau cạnh sườn. Tiêu dao tán dùng trong trường hợp tình chí uất kết gây đau, Nhất quán tiễn dùng trong trường hợp can âm bất túc khí uất gây đau.


BỒI THỔ CỐ TRUNG PHƯƠNG


Công dụng : Bồi thổ cố trung.

Chủ trị : Một mặt thì tỳ âm  thương tổn, một mặt thì vị dương quá mạnh, lại vì ăn nhiều những vị xào nướng, những thức thơm ráo mà gây nên bệnh hoặc ăn được mà không tiêu, hoặc miệng, dạ dày khô ráo không nạp được đồ ăn, hoặc nôn mửa ỉa chảy, cũng như chứng tỳ hư không tàng nạp được nguyên khí mà phát nhiệt. Vị nhiệt tân dịch khô ráo dần dần tạo thành các chứng phiên vị, quan cách, đều có công hiệu.


BỔ TỲ ÂM TIỄN


Công dụng : Bổ tỳ vị âm.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!