Chương III PHƯƠNG PHÁP CỨU

Chương 3 PHƯƠNG PHÁP CỨU 


I) VẬT LIỆU ĐỂ CỨU 

Ngại là một thực vật nơi ẩm thấp chỗ nào cũng có thể mọc được. nhưng tốt hơn hết là ngại ở kỳ châu xứ Hồ Bắc . 

Dùng ngại để uống thì làm cho khí huyết lưu thông, trị tử cung lạnh không thọ thai, có kinh đau bụng, hông trước lên biếng ăn, ăn giảm sụt, dịch tả, ỉa mửa v.v. .. 

Dùng bên ngoài để làm mạnh ngươn dương, thông kinh mạch điều hòa khí huyết. Dùng để cứu làm ấm sâu vào kinh huyệt, ngoài nó ra không còn thứ nào hay hơn nữa. Hiện nay người ta thường dùng ngại ở Nhựt về chế luyện để cứu. Ngại để lâu chừng nào công hiệu mạnh chừng ấy. Mạnh tử nói: Bịnh 5 năm dùng ngại để lâu 3 năm cứu thì hết. 

II) PHƯƠNG PHÁP CỨU: 

Cần biết nên cứu bổ hay cứu tả: 

a)      Cứu bổ: Dùng gừng sống cắt lát dây khoảng 4 hay 5 ly rộng 8 ly đến 1 phân lót nơi vị trí huyệt để ngại nhung lên cứu (đất gián tiếp). 

Cứu tả: cắt gừng mỏng 1 ly hay 2 ly. 

b)      Định rõ số liều cần thiết của mỗi huyệt. 

c)      Vùng cứu của huyệt lớn hay nhỏ. 

d)      Trước cứu bên dương (phía ngoài) sau cứu bên âm (phía trong) 

e)      Trước cứu trên, sau cứu dưới. 

f)        Bịnh cũ cứu nhỏ lần và ít. 

g)      Bịnh đau lâu, trước cứu nhỏ lần lần thêm lớn lên. Thân thể cường tráng và lớn thì cứu liều lớn và nhiều, thân thể hư nhược thì ngược lại. Đầu, mặt, ngực hông nên cứu ít và nhỏ. Đau bụng nên cứu nhiều, liều lớn, đau ở tứ chi thì cứu ở liều nhỏ. 

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!