NHÓM HUYỆT BÁT HỘI

NHÓM HUYỆT BÁT HỘI

Là tên gọi của 8 huyệt có tác dụng tốt cho 8 lloại tổ chức trong cơ thể: Tạng, Phủ, Khí, Huyết, Cân, Tủy, Xương, Mạch.

8 huyệt Hội này nằm trên 12 Kinh Chính hoặc Mạch Nhâm.

Đặc Tính của Bát Hội huyệt là khi 1 loại tổ chức nào (trong số 8 loại điều) bị bệnh, có thể lấy huyệt Hội của nó và trị rất có hiệu quả

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!