Cửu Đạo Mạch – Mạch Động

MẠCH ĐỘNG

Là lăn chuyễn

HÌNH DẠNG

Mạch Động nghĩa là lăn chuyển. Mạch nhấc tay lên thấy như không có nhưng luôn đó lại có ngay. Khi có thì như hạt đậu lúc lắc, không ra khỏi không đi cũng không lại.

NGUYÊN NHÂN

Cơ thể bị hư lao  thì thấy Mạch Đại.

CHỦ BỆNH

Mạch Động phần nhiều thấy ở Quan bộ, Nếu thấy ở Nhân nghênh thì vì lạnh mà đau, Thấy ở Khí Khẩu  là có sự kinh sợ. Mạch Động thường thân thể hư lao hoặc băng huyết , nhiều đờm, lị ra huyết hay là chân tay co quắp,  Phế khô vỵ tuyệt

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!