Cửu Đạo Mạch – Mạch Cách

MẠCH CÁCH  

 

Cách là đầy, là cấp, Cách là da thuộc, ý nói tượng mạch cố kết không di động.

HÌNH TƯỢNG

Mạch Cách là da thuộc, là Phù, Huyền, Đại, Hư, như ấn tay lên da trống, trong hư, ngoài cấp.

Mạch Cách đi nổi mà dán vào tay, trong rỗng ngoài cứng, như đè lên mặt trống

HÌNH VẼ BIỂU DIỄN MẠCH CÁCH.

Sách ‘Mạch Chẩn’ ghi lại hình vẽ biểu thị mạch Cách:

NGUYÊN NHÂN 

Mạch Cách là sự tương hợp giữa mạch Huyền và Khổng, do tinh huyết bên trong bị hư, Do khí  hư không kiên cố, tinh huyết không tàng được, làm cho khí  không có chỗ dựa mà phù việt ra ngoài

CHỦ BỆNH

 Mạch cách chủ biểu hàn, trung hư,đàn bà thì xảy thai,rong huyết, băng huyết.đàn ông thì mất tinh, mất huyết

KIÊM MẠCH BỆNH

·  Cách mà phù cứng là  biểu tà cực thịnh.

·  Cách mà Hoãn, không có thần là  âm khí  tiêu tan, khó chữa.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!