Bát Lý Mạch – Mạch Vi

 MẠCH VI  


– Thuộc loại mạch âm,Vi là nhỏ, mạch đi chập chờn như có như không.

HÌNH TƯỢNG

Mạch Vi là cực Tế mà Nhuyễn hoặc muốn tuyệt. Mạch lờ mờ, rất nhỏ như có, như không, muốn tuyệt mà không phải tuyệt.lúc ẩn lúc hiện

HÌNH VẼ BIỂU DIỄN MẠCH VI

– Sách ‘Mạch Chẩn’ biểu diễn  hình vẽ mạch Vi:

 NGUYÊN NHÂN

Mạch Vi… do dương khí suy.do khí và huyết đều hư

CHỦ BỆNH

Mạch Vi là khí huyết suy vi, gây ra sợ lạnh, phát sốt, mồ hôi ra nhiều. Nam là hư lao nữ thì băng huyết. Mạch bộ thốn Vi thì thở ngắn hoặc kinh sợ. – Bộ quan Vi thì bụng đầy trướng, bộ xích Vi là tinh huyết khí thiếu, sợ lạnh, đau rên rỉ.

Mạch Vi chủ có bại huyết chảy ra không ngớt, sắc mặt không tươi nhuận. Mạch bộ thốn Vi là khí xông ngược lên, bộ quan Vi là Tâm khí bị uất kết, mạch bộ xích Vi là dưới rốn có khí tích bôn đồn.

Mạch Vi thấy trong chứng vong dương, khí huyết quá suy.

Mạch Vi chủ dương khí suy, các chứng hư của âm dương, khí huyết ở tình trạng nghiêm trọng.

Mạch Vi chủ khí hư, mất máu, mồ hôi tự ra, kiết lỵ, họng đau, tay chân tê lạnh, co quắp.

KIÊM MẠCH

Thiếu âm bệnh thì mạch Vi, Tế, chỉ muốn ngủ, – Thiếu âm bệnh mạch Khẩn, đến 7-8 ngày sau thì đi lỵ, mạch Vi thậm, tay chân lại  ấm, mạch không còn Khẩn nữa là bệnh sắp giải”. Thiếu âm trúng phong, mạch bộ thốn Vi, mạch bộ xích Phù là bệnh sắp giải. Thiếu âm bệnh, mạch Vi, Tế, Trầm, chỉ muốn nằm, mồ hôi mà không ra mà không phiền táo, muốn ói, đến 5-6 ngày lại muốn đi kỵ mà phiền táo không nằm được thì chết.

Quyết âm trúng phong, thấy mạch Vi, Phù là sắp giải, không Phù là chưa giải.

Thương hàn mà mạch Vi Sác là chứng hắc loạn.

Mạch ở thốn khẩu Vi mà Sác. Vi là không có khí, không có khí thì mạch Vi Hư, Vi Hư thì huyết không đủ, huyết không đủ thì lạnh ở ngực.

Sản phụ bị chóng mặt, choáng váng, mạch Vi Nhược, nôn mửa, không ăn được, đại tiện cứng, đầu ra mồ hôi. Sở dĩ như thế là do huyết bị hư.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!