Bát Lý Mạch – Mạch Nhu

MẠCH NHU    

 

Chữ Nhu về ý nghĩa cũng như chữ Nhuyễn, vì vậy mạch Nhuyễn tức là mạch Nhu. Thuộc loại mạch âm. Ấn tay như không có, nhấc tay lên thì có thừa  hoặc  như áo gấm trong nước , để tay nhẹ lên thịt thì thấy ngay mà mềm, gọi là mạch NHU

HÌNH TƯỢNG

Mạch Nhu đi phù mà rất nhỏ, rất mềm, nhẹ tay thì thấy ngay, ấn nặng tay thì không thấy.

HÌNH VẼ BIỂU DIỄN MẠCH NHU

– Sách ‘Mạch Chẩn’ ghi lại hình vẽ mạch Nhu như sau :

NGUYÊN NHÂN

Nhu là vị khí không đủ.

Nhu là do khí huyết không đủ hoặc  do thấp khí đè lên làm nghẽn dương mạch gây ra.

CHỦ BỆNH

Mạch ở bộ thốn khẩu mà Nhuyễn là vong huyết.

Mạch ở thốn khẩu Nhu là dương khí suy yếu, tự ra mồ hôi, hư tổn. Mạch ở bộ quan Nhu là Tỳ khí suy yếu hư lạnh, mót rặn. Mạch ở bộ xích mà Nhu thì tiểu khó.

Mạch bộ thốn Nhu: mồ hôi tự ra (tự hãn), dương hư. Mạch bộ quan Nhu: khí bị hư. Bộ xích Nhu: tinh huyết bị tổn thương, hư hàn.

Mạch Nhu là thấp ở trung tiêu, mồ hôi tự ra, lạnh, chứng tý. Bộ thốn Nhu là dương hư. Bộ quan Nhu là trung khí bị hư. Bộ xích Nhu là thấp nhiều, tiêu chảy.

Mạch Nhu thấy ở chứng âm hư, Thận hư, tủy bị kiệt, tinh bị tổn thương.

Mạch Nhu chủ về mọi chứng hư, về thấp.

KIÊM MẠCH

Mạch Tâm, nếu Nhuyễn mà Tán thì sẽ sinh ra chứng tiêu khát, trong vòng 10 ngày sẽ khỏi. Mạch Phế… nếu Nhuyễn mà Tán thì mồ hôi ra nhiều. Mạch Can… nếu Nhuyễn mà Tán, sắc mặt bóng nhuận đó là chứng ‘Dật ẩm’, do khi khát mà uống quá nhiều nước, nước tràn ra bì phu, trường vị. Mạch Tỳ… nếu Nhuyễn mà Tán, sắc mặt không bóng, đầu gối trở xuống sẽ bị sưng phù như có nước. Mạch Thận… nếu Nhuyễn mà Tán là bệnh thiếu máu, khó lòng hồi phục.

Can bệnh mà thấy mạch Nhu Nhược thì sẽ khỏi.

· Mạch Nhu mà Huyền là chóng mặt, hoa mắt, ngón tay tê.

· Nhu mà Tế là Tỳ hư, thấp tim.

· Nhu mà Sáp là vong huyết.

· Nhu mà Phù là phần vệ, dương hư.

· Nhu mà Trầm, Tiểu là Thận hư, di tinh.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!