Thần Chú Phật Dược Sư Lưu Ly – Thần Chú Chữa Bệnh Trong Phật Giáo

Thần Chú Phật Dược Sư Lưu Ly – Thần Chú Chữa Bệnh Trong Phật Giáo


Thần chú Phật Dược Sư Lưu Ly (Medicine Buddha – Bhaiṣajyaguru) là một trong những thần chú Phật giáo được dùng rất nhiều trong việc chữa bệnh, thiền định và trị liệu…Các thiền sư Tây Tạng dựa vào thần chú Phật Dược Sư để chữa bệnh cho họ. Thực hành thường xuyên với Đức Phật Dược Sư cũng cho phép một người có khả năng chữa bệnh cho người khác. Ở Trung Quốc và Nhật Bản, Đức Phật Dược Sư là nơi ẩn náu khi một người bị bệnh tật.

Ý Nghĩa Và Lợi Ích Của Thần Chú Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai

Trên khắp thế giới, hàng triệu người gọi tên hoặc niệm thần chú của Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Nó thậm chí còn được viết trong kinh điển rằng, nếu bạn nói tên của đức Phật Dược Sư trong tai của một con vật đang chết hoặc con người, họ sẽ được bảo đảm tái sinh trong cõi tốt bất kể nghiệp chướng của họ trong quá khứ. Không có gì ngạc nhiên khi Đức Phật Dược Sư được nhiều người biết đến trong đạo Phật.

Đức Phật Dược Sư như tên của ông gợi ý liên quan đến việc chữa lành bệnh tật. Thần chú của ông tồn tại trong cả hai hình thức dài và ngắn. Trong phiên bản dài nó là:

OM Namo bhagawate Bhaishjaya guru 
vaidurya Prabha rajaya tathagataya 
arhate samyaksam buddhaya teyatha 
om bekhajye bekhajye maha bekhajye 
bekhajye rajaya samudgate 
svaha

Phiên bản ngắn tiếng Tây Tạng:

Tayata 
Om Bekandze Bekandze 
Maha Bekandze 
Radza Samudgate Soha

Ý Nghĩa Thần Chú Phật Dược Sư

  • Tayata: Đi quá giới hạn (ngoài Vòng luân hồi và Niết bàn)
  • Om: Một từ rất phổ biến gợi lên sức mạnh tinh thần và sự hiện diện tuyệt đối.
  • Bekandze Bekandze: Gọi Phật Dược Sư hai lần
  • Maha Bekandze: Đại đức Phật Dược Sư
  • Randza Samungate: Hoàn toàn giải phóng hoặc đánh thức
  • Soha: Hòa tan trong tôi

Nguyện cho nhiều chúng sinh bị bệnh, nhanh chóng được giải thoát khỏi bệnh tật. Và có thể tất cả các bệnh tật của chúng sinh không bao giờ nảy sinh nữa.
Đức Phật Dược Sư nổi tiếng không chỉ vì chữa bệnh mà còn khả năng tiêu diệt những nghiệp xấu trong quá khứ, khả năng của ông giúp đỡ chúng ta trên con đường dẫn đến sự giác ngộ, ngay cả lời nguyện của ông để giải phóng những tù nhân ăn năn.

Bekandze có nghĩa là loại bỏ đau đớn, maha bekandze có nghĩa là loại bỏ mọi cơn đau. Một giải thích về ý nghĩa của bekandze đầu tiên là nó đề cập đến việc loại bỏ những đau khổ thực sự, không chỉ của bệnh tật mà tất cả các vấn đề. Nó loại bỏ được nỗi đau của cái chết và sự tái sinh do nghiệp chướng và những tư tưởng phiền não. Câu chú đầu tiên loại bỏ tất cả các vấn đề về cơ thể và tinh thần, kể cả tuổi già và bệnh tật.

Dòng thứ 2 loại bỏ tất cả các nguyên nhân thực sự của đau khổ, mà không phải là bên ngoài mà còn trong tâm trí. Điều này đề cập tới nghiệp chướng và những tư tưởng phiền não. Đó là nguyên nhân bên trong cho phép các yếu tố bên ngoài như thực phẩm và ánh sáng mặt trời…trở thành điều kiện bệnh tật.

Các nhà khoa học cho rằng tiếp xúc mạnh mẽ với ánh nắng mặt trời gây ra ung thư da. Tuy nhiên, không có nguyên nhân trong tâm trí, không có gì để làm cho yếu tố bên ngoài trở thành điều kiện cho bệnh tật. Tiếp xúc với ánh sáng mặt trời là một điều kiện cho ung thư da, nhưng nó không phải là nguyên nhân chính. Đối với những người đã tạo ra nguyên nhân gây ra ung thư da, hiện tượng bên ngoài của ánh sáng mặt trời có thể trở thành một điều kiện cho ung thư da.

Ví dụ, không phải tất cả những người tắm nắng trên bãi biển đều bị ung thư da. Con người cũng đã phơi mình dưới ánh mặt trời hàng ngàn năm nay, nhưng ung thư da là một hiện tượng tương đối gần đây. Câu hỏi quan trọng là: Tại sao không phải ai tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đều bị ung thư da? Bằng chứng là ánh sáng mặt trời không phải là nguyên nhân chính của ung thư da, không phải ai tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đều bị ung thư da.

Nếu ai đó đã tạo ra nguyên nhân, miễn là họ không làm bất cứ điều gì để làm xoá bỏ chúng, nguyên nhân chắc chắn sẽ mang lại kết quả cho riêng họ. Giống như một hạt giống được trồng chắc chắn sẽ dẫn đến sự nảy mầm miễn là nó không phải là ăn bởi chim và những yếu tố khác tác động. Một khi đã có một nguyên nhân, miễn là không có trở ngại cho nguyên nhân, thì tự nhiên chúng ta sẽ trải nghiệm kết quả của nó.

Vì vậy, bekandze thứ hai đề cập đến việc loại bỏ nguyên nhân của các vấn đề, nghiệp lực thúc đẩy bởi những suy nghĩ phiền não. Cụm từ thứ ba, maha bekandze, hoặc “sự loại trừ tuyệt vời”, đề cập đến việc loại bỏ ngay cả những dấu vết tinh tế còn lại trên ý thức bằng những ý nghĩ phiền não.

Lợi Ích Khi Niệm Thần Chú Phật Dược Sư

Thần chú Phật Dược Sư thực sự chứa đựng phương thuốc cho toàn bộ con đường đi đến giác ngộ. Đọc thần chú để lại dấu ấn trong tâm trí của chúng ta, để chúng ta có thể hiện thực con đường có trong thần chú. Nó thiết lập sự ban phước của toàn bộ con đường trong trái tim chúng ta. Chúng ta có thể tạo ra con đường để giác ngộ, được biểu thị bởi bekandze bekandze maha bekandze.

Thực hiện toàn bộ con đường giác ngộ làm thanh tẩy cơ thể, lời nói và trí tuệ của chúng ta và biến đổi chúng thành thân thể thanh tịnh của Đức Phật Dược Sư. Sau đó chúng ta trở thành một hướng dẫn viên hoàn hảo cho chúng sinh.

Với trí tuệ hoàn hảo của mình, chúng ta có thể dễ dàng, trực tiếp nhìn thấy, không lầm lẫn, mức độ tâm của mọi sinh vật sống và tất cả các phương pháp phù hợp với họ để mang họ từ đau khổ đến hạnh phúc, đến hạnh phúc vô song của sự khai sáng trọn vẹn.

Khi niệm thần chú liên tục, chúng ta cũng có quyền năng hoàn hảo để biểu hiện dưới nhiều hình thức phù hợp với mọi sinh vật sống và tiết lộ những phương pháp cần thiết để hướng dẫn họ, như giúp đỡ vật chất, giáo dục, hay giáo pháp đạo Phật. Bất cứ khi nào dấu ấn tích cực do những hành động tích cực trong quá khứ của chúng chín muồi, không chậm trễ thậm chí một giây, chúng ta có thể tiết lộ nhiều phương tiện khác nhau để hướng dẫn sinh vật sống đến sự giác ngộ.

 

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!