Thần Chú Dùng Để Đặt Trên Cơ Thể Người Chết Hoặc Đang Hấp Hối

Thần Chú Dùng Để Đặt Trên Cơ Thể Người Chết Hoặc Đang Hấp Hối

 

Dưới đây là các câu thần chú mà người Tây Tạng thường đặt trên cơ thể của người chết để giúp họ có một cái chết an bình và tìm kiếm một tái sinh lợi ích hơn ở đời sống tiếp theo. Lưu ý là mặt giấy có in các câu thần chú này phải được đặt úp trên vùng ngực của người chết, hay nói một cách khác mặt giấy có in các câu thần chú này phải được tiếp xúc với làn da của người chết.
1. Mantra of Kunrig 

2. Mantra of Buddha Mitrugpa

3. Mantras of Namgyalma (Ushnishvijaya) 

4. Stainless Beam mantra

5. Wish-Granting Wheel mantra

6. Mantra of Chenrezig

7. Medicine Buddha mantra

8. Mantra of Padmasambhava 

9. Mantra of Milarepa 

10. Mantra of Buddha Maitreya’s promise

Các câu thần chú trên thường được in trên “Mền Quang Minh” của người Tây Tạng. NgườiTây Tạng gọi “Mền Quang Minh” dùng để đắp cho người đã qua đời là Tag-drol, nghĩa là “giải thoát qua cái mặc”(liberation through wearing). Người Việt có thói quen gọi những chiếc “mền”đắp cho người quá cố là “Mền Quang Minh,” đó là vì ta muốn nhắc đến trạng thái tịnh quang chói sáng và trong suốt (Clear Light) của Chân Tâm khi đạt được giải thoát. Ta mong muốn người chết sẽ đạt được đến trạng thái này sau khi lìa đời, cho nên gọi bằng “Mền Quang Minh.” “Mền Quang Minh” là một phương pháp vô cùng thiện xảo của chư Phật để hoá độ chúng sinh. 

Khi mang trên người tấm “Mền Quang Minh” thì người chết cũng có thể tịnh hoá được rất nhiều chướng ngại hoặc các che chướng. Qua việc phủ đắp chiếc “Mền Quang Minh,” giúp cho tâm của người chết không bị tán loạn, giữ vững được sự sáng suốt, một mực hướng về mục đích cứu cánh là đạt đến giác ngộ giải thoát hoặc tái sinh vào cõi Phật. Đắp “Mền Quang Minh” tạo được ba loại công đức và lợi lạc như sau:

1. Giúp bảo vệ người chết khỏi những chướng ngại hoặc những tai hại do các vong linh hiểm ác hoặc quỷ thần gây ra; 

2. Trong tương lai, có thể giải thoát khỏi luân hồi và khổ não; 

3. Trong cõi trung giới “Bardo,” có thể trực nhận được Tuệ Giác Nguyên Sơ đạt giác ngộ giải thoát, hoặc tái sinh vào cõi Tịnh Độ Cực Lạc của đức Phật A Di Đà, sau sẽ đắc được Phật quả. 

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!