THÁI THƯỢNG GIÁNG HẠ TRỪ TAI ƯƠNG

Cẩn thỉnh Thái Thượng Lý lão quân – Thân kỵ thanh ngưu xuất thiên môn

Thủ tiếp liểu mai phân thiên hạ – trảm mai phạm nhan bất chánh thần

Lão quân tam tuế điều thử đẩu – Na mao thất tuế phàm hỏa luân

Quán Âm thập bát khứ học pháp – Bộ cương phàm đẩu trần phu nhân

Mai trảm hung thần bất cận thân – Trảm tấu ác cấp bất lưu đình

Lục đinh lục giáp lục thần binh – Lão quân đáo xứ đồng ngô hành

Viêm hương bái thỉnh tắc tùy lai – Yêu tà kiến chi tẩu bất đình

Pháp môn đệ tử truyền bái thỉnh – Thái thượng lão Quân tốc giáng lâm

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!