Một vài môn phái về bùa chú như Tiên gia, Lỗ Ban, Chà Kha, Phật Gia (P3-HẾT)

MỘT VÀI MÔN PHÁI VỀ BÙA CHÚ: TIÊN GIA, LỖ BAN, CHÀ KHA, PHẬT GIA (P3-HẾT)


Bùa Chú Chà Kha

Phái Chà Kha xuất xứ từ Ấn Độ và đã truyền vào Thái Lan nhiều năm rồi, phái này thờ Thần Rắn còn gọi là Naga (cho nên những nét Bùa của Chà Kha uốn lượn như rắn).

Căn bản cho người luyện Phép Chà Kha thì phải hội đủ 5 bài Kinh Chú, bao gồm:

Kinh Tam Giáo

Thỉnh Tổ, Chú Hội Phép

Chú gọi Âm Binh

Kinh Cầu Nguyện

Đồng thời cộng thêm 10 chữ Bùa của 10 Vị Tổ trong bài Thỉnh Tổ (cho Thầy mỗi đêm luyện và uống).

Bùa Phép của Chà Kha rất nhạy bén và công dụng xài cho trăm việc như: thư ếm, chữa bệnh, trục tà, lên đài đấu, sên dầu thơm ăn nói, bùa chú thương, gồng, .v.v.,

Thỉnh Tổ: Cam Cò Cây, Cam Manh Manh, Cam Hanh Phanh, Cam Mành Mảnh, Cam Mây Nghanh, Cam Manh Nghanh, Cam Sắc Xi, Cam So Rẹc, Cam Chuốt, Cam Phược.

Còn dưới đây là 10 chữ bùa Tổ:

Bùa Chú Chà Kha – 10 Chữ Bùa Tổ

HỘI PHÉP: Bờ Ri Ti Ti Tích Nặc, Bờ Ri Tích Ti Na Nặc, Phắc Cu Bờ Rích Nặc, Sắc Phịch Phổ Nặc, Ô Mạc Ten Ka Bơ Ra, Quýt Sơn Manh Manh Lơn.

Công dụng của bài hội phép, ngoài luyện ra còn có thể sên buà và dùng cho những chử buà Chà Kha mà không có chú kèm theo. Đây chỉ là căn bản cho người nhập môn luyện pháp Cha Khà, còn biến hoá và sử dụng thì nhiều lắm.

Bùa Chú các môn phái khác

Phép Mọi, Tổ Phù Thủy Ba Đầu Lâu Của Người Thượng Thiểu Số:

Phép sên vô gói thốc cho người bịnh hút giải mở bùa ngãi, ếm mê man, khùng điên. Vái:

ÔNG TỔ PHÙ THỦY 3 ĐẦU LÂU, ÔNG TÀ BẠCH, CHƯ BINH CHƯ
TƯỚNG HỘ CHO Tên … Họ …… Tuổi ……..này ….. hút gói thuốc này thì giải trừ tất cả Bùa Ngãi khống chế thân tâm họ , tỉnh táo trở lại bình thường. (Vái 3 lần đánh 5 tiếng Chuông)
A la mal tu la róc rây săn ôm tum bon sông tăn ta rết ây da. (7 lần thổi vô gói thuốc)

(Xài phép Mọi đừng ăn đầu con vật gì và tất cả đồ lòng tim, gan, phèo, phổi v.v… nước luộc lòng cũng không được, và tránh các thứ tanh như tiết canh, hột vịt lộn.)

Phép Mọi Tẩy Uế Cho Những Thân Chủ, Đệ Tử Nữ Khi Bị “Kẹt” Ô Uế Vẫn Thỉnh Phép Xài Được Linh Ứng

Ô MA BĂN CAL
Ô MA BĂN KÊN
Ô BĂN PHI MÊN DẮC KHOL NƯNG.

Đọc 5 lần thổi vô chén nước có hoa, sau đó cầm 1 nụ hoa nhúng nước đó vừa rải trên đầu, người đó vừa đọc thêm 5 lần nữa , sau đó cho uống chén nước đó thì dù đang lúc kinh nguyệt vẫn thỉnh Bùa Phép xài được như thường.

Bùa (Chú) Hời

Bùa Hời còn gọi là Bùa Chàm (Chăm), xứ Lâm Ấp, Chiêm Thành xưa, khác với Bùa Chà (Hồi Giáo, Châu Giang).

Bùa Hời rất dễ luyện và xài, khi nhập môn chỉ cần cúng Tổ xị rượu, bó nhang, đèn cầy, 2 hột vịt, mấy điếu thuốc rê là được! Chỉ cần 3 ngày đầu ngồi luyện cầu Tổ ngay ngắn mà thôi, sau đó vừa nằm vừa ca như ca Vọng Cổ vẫn linh như thường, phái này đặc biệt có Môn Gội đổi số và ếm, thư Gò Mối. ếm Mã bắt linh hồn là tuyệt chiêu nhất!

Những đệ tử tu theo phái này cũng thường xuyên thấy Tổ, Thầy về dạy trong mơ, TDT xin giới thiệu mấy bài Thỉnh Tổ Môn Hời này đến Quí Vị đồng Đạo xem chơi, ai có duyên thì sau này sẽ đạt được Huyền Linh xứ Đồ Bàn xưa cũng không chừng! Điều kiêng cữ của người dùng Bùa này là không được ăn Phèo, Ruột (của bất cứ con gì).

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, THIÊN VIÊN ĐỊA PHƯƠNG, SẮC LỊNH CỬU CHƯƠNG, THẦN PHÙ ĐÁO THỬ, TỨC TỐC VÃNG LAI, CẤP CẤP
LỊNH PHẬT. (Đọc 3 lần, câu này tiếng Việt do 1 Cụ Tộc Trưởng Hời ngay xưa biết Hán, Nôm đã dịch ra sẵn như vậy)

ÔNG TÔ DEN BÔ DEN MƯ BÔ CỜRU DEN SÂY TÔ ÂY TÔ FA MA CA TƠ NƯỚC CA RI DA BAN MƯ CÀ NƯỚC CÀ RI DA CÀ RƯ CHỚ
MA HÊ RIN BA BÔ DI TA CÀ NƯỚC RI DA. (3 lần thỉnh về xài được các loại Bùa Hời).

Thỉnh Tổ Hội Hời

DEN BÔ DEN MƯ BÔ NƯ À CÀNH BA TAO MÂY BA DỪNG, CRÙ TA NAO CHỪNG KHANH BA DỪNG KHANH, BA DỪNG TA BÚ, BA DỪNG A NỨ A TÂM Á LA MÔN CHỒN CÀ TAL, BÚ BẮC CÀ RẮC CHÀNH U CA RA CHÀNH TẮC BÔ A, LẮC BÁ A LA, TĂN CHÀNH NÚ TÀ BÔ TÀ ĐI TÀ NO TÀ NAI, CA TRONG BÔ KHÍ CÀ LÂU LON PHÍ, À TÀI NGẮC TỒ NI LY CÂU THÚC XEM CÀ CHẤP CÀ RÔ. (3 lần)

Môn Hời này Tiếng Kinh Chú làm chính, chữ Bùa cũng có nhiều nhưng không quan trọng bằng lời Chú và Phái này Bùa cũng tương đối đơn giản, ít nét hơn các Môn khác.

Vạn Thần Vạn Tổ đều có thể chung thờ nơi 1 Đạo tràng, Vạn Pháp vốn không hề kình chống nhau, chỉ do tâm con người có phân biệt mà thôi.

Hình Tổ Hời thì TDT có, nhưng cũng xếp lại mà để trên dĩa chung với Khăn Ấn Lỗ Ban, 5 Ông, Mọi v.v… trên Bàn Tổ, không có chỗ để trương ra phụng cúng thường xuyên, tuy nhiên lòng bạn có Tổ thì lúc nào Chư Vị cũng sát bên bạn, nhất hô bá ứng mà!

Bạn có thể quán tưởng Tổ Hời qua hình tướng 1 vị Thần Nhân “như là phái Nữ” (chỉ dòm giống thôi nhé! Chứ không nói về phái tính), mặc đồ đen dài rộng bao trùm như kiểu áo choàng, đầu chít khăn đen, mặt Ngài bình thản, cặp mắt hơi nhỏ nhưng sáng rực, móng tay để dài,có lúc ăn trầu, có khi hút thuốc bằng ống điếu ngà voi nhỏ mà dài.

Phép Hời, Phân chứng cùng Nhật Nguyệt:

Hởi ….. dà dang rây cây dang lành tro tha thanh thông bô cô lon à tay đồng ray lon bi dá ai bô hê lé lé tỳ câu dá min.

(Phép này hay lắm, khi mình bị oan ức điều gì, sáng và tối dòm mặt Trời mặt Trăng đọc nam 7 nữ 9 lần, phân bua, tự sự, kể lể v.v…, sẽ giải được oan khuất đó, ngoài ra còn công dụng bắt những kẻ láo xược thề thốt dưới Nhật Nguyệt hẳn sẽ bị báo ứng nếu họ dám gạt cả Thiên Địa)

Chú Mở Ngải:

Dô ray dô răn dô bờ răng khiên dô bờ răng lao, dừa rúi dừa rúi dừa dú dừa dá dừa chá dừa chên hư dẹt ma cà ri bô ô láo ô loét tá ha, ca banh kỳ thông to núi hai ba câu ké da.

(Đọc thổi vô nưóc 3 lần cho uống và phun ngay chỗ bị Thư ngãi đau đớn, đọc thổi vô hột gà lăn chỗ đau)

Chú Sên Ngãi Nàng Mê:

Bé pha bé phô rúc rui nuôi dá ba gió bà đá bố câu dô mia à trăm cà ra đa bố câu ung ba năm đăm tra ra đa bố câu phé lé phé leo bách cà pha cà neo bi tý.

Chú này thuận về mua bán đắt lắm!

Kêu Ngãi Chào Mình:

ẬP CHẬP TRẬP U XU TRU QUẶC CÀ RÂY ÂY SÔ (7 lần)

Khi Ngãi bất kỳ loại nào mà mình luyện đã có Thần, đọc câu này kêu nó sẽ ngoắc lá qua lại đong đưa chào Thầy đó!

Bùa (Chú) Chà

Căn bản vái thỉnh bên bùa Chà:

Quí Vị nào muốn xài Phép bên Đạo Chà Hồi Giáo nên cữ ăn thịt Heo trong ngày trước khi xài các Phép của Họ, và khi đọc, cầu nguyện nên quay mặt về hướng Tây. Phái Chà nhạy bén lắm, cúng lễ vật đơn giản chỉ cần 2 cây đèn cầy trắng, đốt Trầm không cần nhang, 1 ly nước lạnh, 1 nải chuối xiêm, 1 chén gạo là được rồi.

VÁI TRỜI: Kol chi Ol Lót (7 lần)

VÁI PHẬT: Kol chi Mô Ham Mách (7 lần)

VÁI TỔ: Xế ấp tol co tiệc (7 lần)

VÁI HỘI TẤT CẢ: Bís mi la hia rọt mal nia rọt him Ol Lót hùm mà so ly,
A la xây di đi na Mô Ham Mách (3 lần)

(Trước khi làm Phép, cầu xin gì đó v.v…. đọc trước như trên là được)

CHÚ NIỆM ĐI, ĐỨNG, NẰM, NGỒI, LẦN CHUỔI v.v…:

(Câu này như bên Mật trì OM MA NI PÁD MÊ HÙM vậy đó, càng nhiều càng tốt, thêm Linh lực hộ trì.
Lấy ký số trọn như 100, 1000, 10000, 100.000 biến hoặc hơn nữa v.v…)

 

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!