Một vài môn phái về bùa chú như Tiên gia, Lỗ Ban, Chà Kha, Phật Gia (P1)

Một vài môn phái về bùa chú như Tiên gia, Lỗ Ban, Chà Kha, Phật Gia (P1)


Các môn phái về bùa chú như Tiên gia, Lỗ Ban, Chà Kha, Phật Gia… được thống kê tóm tắt trong bài viết này để quý hữu có cái nhìn tổng quan về thế giới huyền thuật

Bùa chú Tiên Gia

Thái Thượng Lão Quân Thần Chú:

Thái Thượng Lão Quân Thần Chú xài được cho tất cả các loại Bùa của Tổ Sư Đạo Gia

ÁN THÂU THIÊN, THIÊN NHẤT XÍCH

ÁN THÂU ĐỊA, ĐỊA NHẤT THỐN

ÁN THÂU CÀN KHẢM CẤN CHẤN TỐN LY KHÔN ĐOÀI

THÂU NHỊ THẬP BÁT TÚ, CỬU DIỆU TINH QUÂN

LAI ỨNG HIỆN CÀN KHÔN XÍCH

NGÔ PHỤNG THÁI THƯỢNG LẢO QUÂN CA RA VẬN CHUYỂN

CẤP CẤP NHƯ LUẬT LỆNH.

Truy Thần Chú

 
 Bùa chú Tiên gia Truy thần chú

Ngưỡng Phiên Truyền Hương Bái

Cửu Thiên Huyền Nữ, lịch đại tông phái, Tôn Sư hợp chư Tiên chúng giáng phó đàng tiền, hửu sự hương thỉnh, tốc khứ tốc lai, minh chương báo ứng.

Triệu Thần Binh

THIÊN HƯƠNG NHIỂU TAM PHẨM THỦ HÒA, THIÊN KIẾN BINH, ĐỊA KIẾN BINH, HỎA XA BINH, XA MA TÔ TỬ BINH, KỲ NGƯU ĐỘC TƯỢNG BINH, KỈNH THỦ KỲ ĐÃ TÁN BINH, THIÊN THIÊN HÙNG BINH, VẠN VẠN HÙNG TƯỚNG, QUÁN ÂM HÒA TƯƠNG NAM HẢ I LIÊN THÀNH THẦN THƯỢNG TẠI PHỔ ĐÀ SƠN TRIỆU…

NIỆM QUÁN THẾ ÂM NIỆM, NIỆM QUÁN THẾ ÂM MỘ , NIỆM TÙNG TÂM KHỞI NIỆM PHẬT BẤT LY TÂM, NHƠN LY NẠN, NẠN LY THÂN, NHỨT THIẾT LY THÂN, NHỨT THIẾT TAI ƯƠNG HÓA VI TRẦN, ĐỘNG ĐÁO LINH PHÙ NHIỂU CỬU THIÊN VỊ , CẤP CẤP Y NHƯ LUẬT LỊNH SẮC, SẮC CHỈ LỊNH TRUYỀN.

Chú luyện, Trấn bát quái

Nhất Khảm Quán Âm mẫu độ sinh

Nhị Khôn thiên tướng giáng hung tinh

Tam Chấn lôi đình uy dũng mãnh

Tứ Tốn phong vũ tất đan thanh

Ngũ Trung Thánh Thần lai hộ thuật

Lục Càn Binh Tướng giáng phù linh

Thất Đoài Lôi Công lai sát quỷ

Bát Cấn bản Tướng trảm tà tinh

Cửu Ly Tiên Thánh giáng hội đồng.

NAM MÔ BÁT QUÁI MINH SINH

CỬU LONG THIÊN TỬ

LONG THẦN HỔ TƯỚNG

BÁT BỘ KIM CANG

NGŨ HÀNH BINH TƯỚNG

CẤP NHƯ SẮC LỆNH

CẤP CẤP NHƯ LUẬT LỆNH SẮC.

Bùa Chú Lỗ Ban

Bùa Chú Lỗ Ban thì chỉ có 2 Tông: Lỗ Ban Sát Thần Phù và Lỗ Ban Tiên Sư, nhưng nhiều ông Thầy vì cái Ngã ( cái tôi cá nhân) đã chế ra cả đống danh hiệu thập cẩm như: Lỗ Ban Đại Hình, Lỗ Ban Bàng Môn, Lỗ Ban Phản Ác, Lỗ Ban Phật Tổ v.v… và v.v… cũng như các phái Đạo cận đại chịu ảnh hưởng của Xiêm như: Thất Sơn Thần Quyền, 36 Vị Lục Tổ, Phật Huyền Môn v.v… xem kỹ ra thì chỉ là Kinh Chú nửa Hán Việt, nửa Pali, kết hợp Tiên Đạo và Nam Tông bùa Chú của Xiêm, Miên mà thôi!

Có ông còn xưng phái tui là Môn Phái Phật Tổ này nọ… tội nghiệp những người hậu học đệ tử của họ, không hiểu xuất xứ, cội nguồn v.v… cũng cứ nghĩ: vậy là phái mình cao lắm nghen, nổi lòng tự hãnh, ngã mạn không coi các Phái khác ra gì, nhưng xin lỗi tại hạ nói thật lòng, nhiều vị không biết Phật Tổ là ông nào? danh hiệu là gì nữa đó mà! Họ nào có biết bất kỳ phái nào cũng đều có cái hay hết, Pháp Thuật mình cao hay thấp là do có được Pháp Sư giỏi chân truyền cho và có chăm chỉ luyện tập và Trì Giới hay không thôi, chứ không phải mình học phái nổi tiếng, danh xưng nghe kêu chát chúa là mình sẽ hay đâu, Chân Truyền và Khổ Luyện cũng chưa được gọi là Pháp Sư đúng nghĩa, cần phải có Tâm Đức nữa!

Lỗ Ban phải theo 5 điều qui định sau:

1 ) Không phản Tổ, phản Thầy

2) Không tửu sắc tà dâm

3) Không tham lam trộm cắp

4)Không cậy mạnh hiếp yếu

5) Không dùng pháp thuật vì tiền hại người.

Ngày Vía Lỗ Ban Tiên Sư cũng là ngày vía của Ngành Thợ Mộc Việt Nam mình. Nghi Thức và Lễ Cúng thì bạn chuẩn bị Lễ Vật bao gồm:

Bông Hoa, Trái Cây, Nhang Đèn, Rượu Nước và Nước Trà, Nổ (tức hột lúa vốn rang ra cho nổ gọi là nổ, tuy nhiên mình có thể thay vào bằng bắp rang.), Trầu Cau (tươi hoặc khô).

Dưới đây là câu Vái Hội Ngành Lỗ Ban:

Ngai Lỗ Ban Tiên Sư

Tam Giáo Đạo Sư

Thập Nhị Công Nghệ

Tam Thiên Đồ Đệ

Thất Thập Nhị Hiền

Tiền Hiền Hậu Hiền

Tiền Tổ Hậu Tổ

Lỗ Ban Mộc Xích

Lỗ Ban Mộc Tượng

Thánh Tổ Lỗ Ban

Công Bộ Thượng Thư

Các Đẳng Chư Thần Chư Tướng Chư binh Đồng Lai Cảm Ứng Chứng Minh … (tên họ tuổi, cầu nguyện việc gì đó… nói ra) (3 lần)

Chú Thỉnh Tổ Hội Của Lỗ Ban Tiên Sư Dòng Ông Cấm:

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, CHƯ VỊ ĐẠI THẦN ĐẠI THÁNH ĐẠI HÃI, CHƯ VỊ BỒ TÁT CÙNG CÁC VỊ NHẤT ĐẠI CÀN KHÔN, NHỊ ĐẠI CÀN KHÔN, TAM ĐẠI CÀN KHÔN, QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN, QUAN CHÂU QUAN BÌNH, TAM THẬP LỤC THIÊN CAN, THẤT THẬP NHỊ ĐỊA SÁT, THẬP BÁT LA HÁN, BÁT QUÁI TỖ SƯ, BÁT QUÁI THẦN TƯỚNG, THẬP NHỊ THỜI THẦN, LỤC ĐINH THẦN TƯỚNG, LỤC GIÁP THẦN TƯỚNG, NHỊ THẬP BÁT TÚ. CHƯ VỊ 5 ÔNG CÁC CUNG CÁC CÕI, THẬP BÁT CHƯ HIỀN CÃM ỨNG CHỨNG MINH.

ÁN LỖ BAN TIÊN SƯ PHÙ, LỖ BAN ĐẠI SÁT, DỤNG HƯNG YÊN BẤT DỤNG HƯƠNG ĐĂNG HOA QUÃ VẬT THỰC HỘI CHƠN HÌNH TRỢ KỲ ĐỆ TỮ THẦN TỰ V.V… nói tên tuỗi mình ra… THỪA LỊNH TỖ THẦY TẾ THẾ HỌA LINH PHÙ LINH LINH HIỄN HÁCH CẦU v..v… việc gì đó, cho ai v.v…

PHỤNG THĨNH 336 VỊ TỖ, 336 VỊ LỤC, 336 VỊ SƠN THẦN NÚI, 336 VỊ SƠN THẦN NGÃI, HẮC SƠN THẦN, CAO SƠN THẦN NÚI, CAO SƠN THẦN NGÃI, HỘI TÀ LƠN THẤT SƠN, 5 NON 7 NÚI RỪNG RÚ, TỖ LỤC, TỖ LÈO, TỖ MIÊN, TỖ MỌI, TỖ XIÊM, TỖ CHÀ ĐỒNG LAI ĐÁO TẠ HỘ GIÁ QUANG MINH, CHẤP KINH TRÌ CHÚ CỨU THẾ TRỢ DÂN CẤP CẤP Y NHƯ LUẬT LỊNH SẮC.

Vái Tổ Lỗ Ban Sát Như Sau:

NAM MÔ TIỀN TỔ LỖ BAN HẬU TỔ LỖ BAN, TAM VỊ TỔ LỖ BAN SÁT, LỖ BAN TIÊN SƯ CẢM ỨNG CHỨNG MINH CẤP CẤP NHƯ LUẬT LỊNH NGHE KÊU THÌ CHỨNG NGHE TRIỆU THÌ VỀ (3 lần)

NAM MÔ TAM THÁNH DIỆU VẠN PHÁP CHƯ TÔN BỒ TÁT CẢM ỨNG CHỨNG MINH, NGŨ PHƯƠNG CHƯ VỊ THẦN PHÙ LỖ BAN SÁT CẢM ỨNG CHỨNG LINH PHÙ CHO ĐỆ TỬ… tên họ tuổi… làm gì v.v… (3 lần)

Khi họa những Linh Phù này hay lúc luyện ngó đèn cầy hoặc mặt Trời (luyện Bùa mau ứng) thầm niệm:

ÁN LỖ BAN SÁT THẦN PHÙ LAI ỨNG HIỆN, ÁN PHÙ LINH, ÁN PHÙ LINH, ÁN PHÙ LINH TỐC GIÁNG.

Hoàng Thiên Tứ Sắc Lỗ Ban Lệnh Chú

HOÀNG THIÊN SẮC LỆNH CHƯ THÁNH KHÂM THỪA, THỈNH PHỤC HY, HUỲNH ĐẾ, THẦN NÔNG, HIỆP THƯỢNG KHỔ KHÂM DU, TIỀN TỔ TIỀN HIỀN, TIỀN HIỀN CHÁNH ĐỘ, MỘC TƯỢNG LỔ BAN HIỆP TAM THẬP THẦN CHÚ, LÔI HOÀNG TINH BẮC ĐẨU, CỬU THIÊN TAM HOÀNG CỘNG CHIẾU, BẮC ĐẨU THẦN NÔNG, LONG HỘI ĐỒNG HẠ, LIỆT CHÁNH HOÀNG THIÊN SẮC HẠ GIÁNG, THÁNH, ĐẾ, QUÂN.

LỔ BAN TIÊN SƯ

LỔ BAN ĐẠI SÁT

LỔ BAN HUÊ QUANG

LỔ BAN LÃO TỔ

CỬU THIÊN HUYỀN NỮ, THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN, LỤC NHÂM THIÊN SƯ , LỤC GIÁP THIÊN SƯ , LỤC ĐINH THIÊN SƯ , MAO SƠN THIÊN SƯ CHỨNG CHIẾU HỘ TRÌ ĐỆ TỬ… LUYỆN PHÉP THẦN THÔNG, BIẾN HÓA VÔ CÙNG, VẠN SỰ KIẾT TƯỜNG, MUÔN ĐIỀU NHƯ Ý, U MINH MỜ ÁM MINH MINH ĐẠI KIẾT.

Ngũ Công Vương Phật Chú (Ngũ Tổ Lỗ Ban):

CẨN THỈNH ĐÔNG PHƯƠNG THANH ĐẾ CHÍ CÔNG VƯƠNG PHẬT LAI ỨNG GIÁNG HẠ ĐỘ LINH THẦN PHÙ.

CẨN THỈNH TÂY PHƯƠNG BẠCH ĐẾ HÓA CÔNG VƯƠNG PHẬT LAI ỨNG GIÁNG HẠ ĐỘ LINH THẦN PHÙ.

CẨN THỈNH NAM PHƯƠNG XÍCH ĐẾ BỬU CÔNG VƯƠNG PHẬT LAI ỨNG GIÁNG HẠ ĐỘ LINH THẦN PHÙ.

CẨN THỈNH BẮC PHƯƠNG HẮC ĐẾ LÃNG CÔNG VƯƠNG PHẬT LAI ỨNG GIÁNG HẠ ĐỘ LINH THẦN PHÙ.

CẨN THỈNH TRUNG ƯƠNG HUỲNH ĐẾ ĐƯỜNG CÔNG VƯƠNG PHẬT LAI ỨNG GIÁNG HẠ ĐÔ LINH THẦN PHÙ.

ÔNG CHỈ THIÊN, THIÊN THÀNH PHÙ

ÔNG CHỈ ĐỊA, ĐỊA BÌNH PHÙ

ÔNG CHỈ NHÂN, NHÂN TRƯỜNG SANH

ÔNG CHỈ QUỶ, QUỶ DIỆT HÌNH.

CẤP CẤP NHƯ LUẬT LỆNH.

(Chú này dùng sên (Sên tức là thổi vào) tất cả các phù Tiên Gia làm các việc chính)

Chú Hội Tổ

Lỗ Ban Lỗ Ban

Pháp Bất Hư Nhàn

Y Thiệt Ngã Ngôn

Danh Bất Hư Truyền

Cấp Cấp Y Lệnh (3 lần)

Nam Mô Tiền Hiền Khai Khẩu, Hậu Hiền Khai Cơ, Đất Đai Viên Trạch Hạ Lệnh Truyền Tổ Sư Lỗ Ban Trừ Tà Tinh Bất Nhập Cấp Cấp Như Luật Lệnh.

Bùa Chú Côn Luân

Theo Côn Luân pháp thì tất cả phù chú trước khi vẽ cần phải qua nghi lễ như sau:

Phần cúng dường như: hoa, quả (5 thứ trừ cam, ổi, khế), 3 chung nước lạnh (Tinh), 3 chung rượu trắng (Vodka, Gin… tượng trưng Khí), 3 chung trà (Thần). đốt 3 đèn cầy, 3 cây nhang, 1 dĩa bắp rang, 1 dĩa gạo muối, hoa, quả, trầu cau, các thứ phẩm thực như xôi chè v.v.. có thể làm vào 3 thời Tý, Ngọ, Mão (bỏ Dậu thời vì đó là giờ âm không có linh khí nhiều), tất cả nên theo trình tự sau đây:

Đốt 3 cây nhang chấp trước trán định tâm niệm

Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn:

Om Ram Xóa Ha. (7 lần)

Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn:

Om xoa pha va, súd đa sạt va đạt ma xoa pha va súd đa hàm. (3 lần)

An Thiên Địa Chơn Ngôn:

Na mắc sa măn tá búd đa năm, Om đu ru đu ru, đi ri đi ri pơ rít thi vi dê xoá ha. (7 lần) (đã phiên âm theo cách đọc Việt ngữ)

Niệm hương:

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)  Nam mô hách hách âm dương , nhật xuất đông phương, vạn sự thần pháp kiết tường, hộ thần đệ tử thủ chấp phần hương họa linh phù Tiên Sư, Tổ Sư chứng giám.

Án Thiên linh linh, Án Địa linh linh ngã linh thần phù lai ứng nghiệm.

Án Thiên viên Địa phương thập nhị công chương thần phù đáo thử trừ tà ma quỉ mị bất đáo vãng lai, trừ bá bịnh trừ tai ương.

Nam mô Phật Tổ Minh Dương Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần).

(Cắm nhang lên lễ 3 lễ)

Thỉnh Thần Chú:

Thừa sai thổ địa, cấp hốt thiên lí, thông thiên thấu địa, xuất u nhập minh, văn ngô quan triệu, bất đắc lưu đình, thượng thiên hạ địa, thập tạp tam đảo, phi phù tẩu triện, triệu thỉnh vô đình, tốc đáo đàn tiền, tiếp ngô phù lệnh, hữu công chi nhật, danh thư thượng thanh. Ngô phụng thái thượng đạo tổ sắc, thần binh hỏa cấp như luật lệnh.

Thỉnh Phổ Úm Tổ Sư Chú:

Bái thỉnh phổ úm tổ sư công, phật pháp vô một hiển thần thông, cứu độ chúng sinh hành tỉnh pháp, tu kiều phô lộ kết thiện duyên, kê thủ lễ bái thỉnh gia hộ, hung thần ác sát chức như phong, thiên xứ kì cầu thiên xứ hiện, vạn gia bái thỉnh vạn gia linh, đệ tử nhất tâm tam bái thỉnh, phổ úm tổ sư giáng lai lâm. thần binh hỏa cấp như luật lệnh.

Sau đó mới triệu Trung Đàn Nguyên Soái giáng lâm (Thỉnh Trung Đàn Nguyên Suất Chú):

Bái thỉnh trung đàn đại nguyên suất, thống lĩnh thiên binh du thế giới, kim sang đả khai thiên môn khai, tú cầu phê xuất ngũ phương hải, ngũ hải long vương thân khan kiến, mộc sất thái vu hạ kim giai, lôi công phích lịch kim sang hưởng, phi sa tẩu thạch động môn khai, trận trung thu trảm yêu long binh, trị bệnh tiêu tai cứu vạn dân, ngũ tuế lang quân điều bắc đẩu, bách vạn quân binh tứ biên bài, thiên phát ngũ lôi địa phát tướng, tiếp dẫn đàn trung triển oai linh, đệ tiểu nhất tâm tam bái thỉnh, na sất thái tử giáng lai lâm.

Chú Kim Quang (Kim Quang Thần Chú):

Thiên địa huyền tông. Vạn khí bản căn. Quảng tu ức kiếp. Chứng ngô thần thông. Tam giới nội ngoại. Duy đạo độc tôn. Thể hữu kim quang. Phúc ánh ngô thân. Thị chi bất kiến. Thính chi bất văn. Bao la thiên địa. Dưỡng dục quần sinh. Tụng trì vạn biến. Thân hữu quang minh. Tam giới thị vệ. Ngũ đế tứ nghênh. Vạn thần triều lễ. Dịch sử lôi đình. Quỷ yêu táng đảm. Tinh quái vong hình. Nội hữu phích lịch. Lôi thần ẩn danh. Động tuệ giao triệt. Ngũ khí đằng đằng. Kim quang tốc hiện. Phúc hộ chân nhân.

Chú phát hào quang (Hào Quang Chú):

Bản sư phát hào quang, tổ sư phát hào quang, thất tổ tiên sư phát hào quang, tiên đồng ngọc nữ phát hào quang, phát khởi hào quang viêm viêm quang, phát khởi hào quang chiếu phân minh, nhất hiện hào quang thân lai hiện, nhị hiện hào quang thân lai kiến, tam hiện hào quang thấu thăng yêu, thần binh hỏa cấp như luật lệnh. Cấp cấp như luật lệnh. (3 lần hoặc 7 lần)

Rồi tác bạch, cầu xin lý do để vẽ phù v.v…

Nếu làm vào giờ Tý thì xoay mặt Tây, giờ Mão, Ngọ ban ngày thì xoay mặt hướng Đông.  Kiêng không ăn chó, trâu, mèo, rắn, rùa. Diếp cá , ngò om , khế . Không lấy vợ người khác . Rồi theo thứ tự các chú pháp như sau

1. Chú sắc thủy

2. Chú sắc chỉ thổi vào giấy vẽ phù

3. Chú thư thần bút (bút dùng để vẽ phù)

4. Chú để thân linh, khấn thầm, trước khi vẽ phù

5. Vẽ phù

6. Chú thư vào phù mới vẽ

1. Chú Sắc Thủy

Thử Thủy Phi Phàm Thủy

Nhất Điểm Tại Nghiêm Trung

Vân Vũ Tu Tẩn Chí

Bệnh Giả Thôn Chi

Bách Quỷ Tiêu Trừ

Tà Quỷ Phấn Đoái

Cấp Cấp Như Luật Lệnh (3 lần)

Bài đọc thổi vào nghiên mực và niệm khi mài mực (Tàu) (thời hiện đại này do chúng ta hay dùng viết nguyên tử hay bút Bi, bút lông có mực sẵn), sau đây là chú Thư ngiêng mực:

Chú Thư ngiêng mực

Ngọc Đế hữu sắc thần nghiên, tứ phương kim mộc thủy hỏa thổ, lôi phong lôi điển, thần mặc khinh ma, thích lịch điện quang chuyển cấp cấp như luật lệnh. (3 lần)

2. Chú Sắc Chỉ Đọc Thổi Vào Giấy Vẽ Phù

Sau khi đọc chú sắc thủy, đọc chú sắc chỉ thổi vào giấy vẽ phù. Định thần, đọc chú 3 lần, rồi hít vào một hơi dài, đều nhịp, và chậm. Rồi thổi hơi, bằng miệng, đều hơi vào giấy vẽ phù. Chú viết như sau:

Chú Bắc Đế Sắc Ngô Chỉ

Thư Phù Đả Tà Quỷ

Cảm Hữu Bất Phục Giả

Áp Phó Phong Đô Thành

Cấp Cấp Như Luật Lệnh (3 lần)

3. Chú Thư Thần bút

Chú dùng để khiến cây bút bình thường trở thành bút thần, thanh tịnh, để vẽ phù. Cầm bút trên tay, định thần, đọc chú 3 lần, rồi hít hơi vào, đều hơi và chậm. Thổi hơi ra, bằng miệng, đều hơi và chậm. Chú viết như sau:

Cư Thân Ngũ Lôi Thần Tướng

Điển Chước Hoang Hoa Nạp

Nhất Tắc Bảo Thân Mạng

Tái Tắc Phược Quỷ Phộc Tà

Nhất Thiết Tử Hoạt Nhiệt Đạo Ngã Trường Sinh

Cấp Cấp Như Luật Lệnh (3 lần)

4. Chú đọc thầm trước khi vẽ Phù

Định tâm, tay cầm viết, mắt nhìn giấy, đọc thầm trong đầu câu chú sau: (CHÚ HẠ BÚT)

Thiên Viên Địa Phương Sắc Lệnh Cửu Chương

Ngô Kim Hạ Bút Vạn Quỷ Phục Tùng

Cấp Cấp Như Luật Lệnh (3 lần)

Thủ Bút Chú:

Hách hách Âm Dương, nhật xuất đông phương, Ngô sắc thư phù, phổ tảo bất tường, khẩu thổ Tam Muội chi hỏa, nhởn phóng như Nhật chi quang, Kim Cang giáng phục, tróc chư yêu quái hóa vi cát tường, tả thiên thiên lực sĩ, hữu vạn vạn tinh binh cấp cấp như luật lệnh.

Chú Hạ Bút:

Thiên viên Địa phương sắc lịnh cửu chương, ngô kim hạ bút vạn quỉ phục tùng cấp cấp như luật lệnh.

5. Vẽ Phù

Sau đó định tâm, hít hơi dài vào, như khi đọc chú. Nín hơi rồi vẽ phù. Nếu hết hơi trong khi đang vẽ, thì ngưng vẽ, lại hít hơi dài, rồi vẽ tiếp. Cứ như vậy cho đến khi vẽ hết phù.

6. Chú thư vào phù mới vẽ

Sau khi vẽ phù song, để phù thêm linh theo pháp sau. Hớp một hớp nước, mặt quay về hướng Đông, tay cầm phù để trước mặt, định tâm, hít hơi dài, đọc thầm thần chú 3 lần rồi phun xương nước trong miệng vào lá phù. Chú viết như sau:

Hách Hách Âm Dương

Nhật Xuất Đông Phương

Ngô Sắc Thư Phù

Phổ Tào Bất Tường

Khẩn Thổ Tam Muội Chi Hỏa

Nhãn Phóng Như Nhật Chi Quang

Kim Cang Gián Phục

Tróc Trừ Yêu Quái

Hóa Vi Cát Tường

Tả Thiên Thiên Lực Sĩ

Hữu Vạn Vạn Tinh Binh

Cấp Cấp Như Luật Lệnh (3lần)

Thần Chú Sên (thổi vào) Tất Cả Các Chữ Bùa:

Án Đông Phương Thanh Đế Thái Thượng Lão Quân khẩn tốc giáng hạ độ linh thần phù, Án Thần Phù chỉ Thiên Thiên khuyết, chỉ Địa Địa liệt, chỉ quỉ quỉ diệt, chỉ Nhân Nhân thọ trường sinh cấp cấp như luật lệnh

Án Tây Phương Bạch Đế

Án Nam Phương Xích Đế

Án Bắc Phương Hắc Đế

Án Trung Ương Huỳnh Đế

Ngô phụng Thái Thượng Lão Quân tất tốc giáng hạ độ linh Thần Phù linh linh luật lệnh. (3 lần)

Sau cũng đọc câu này 3 lần thổi vô lá phù đã vẽ thì mới thành Linh Phù được:

ÁN THIÊN LINH, ĐỊA LINH. NHƠN LINH, THÁNH LINH, THẦN LINH, PHÙ LINH, PHÁP LINH, THẦN KHẨU XUẤT NIỆM CHƠN NGÔN THẦN CHÚ LINH, CẤP CẤP NHƯ LUẬT LỊNH.

Sau cùng thì đọc Phụng Tống 1 lần, đảnh lễ 3 lạy.

Tống Thần Quy Vị Chú

Thiên tồi tồi, địa tồi tồi, bản suất kị mã hồi đương quy, binh lai đàn tiền ngự liễu giáp, mã lai đàn tiền tá liễu an, tiên binh tống đáo, quy tiên đồng, địa binh phụng tống quy doanh trại, hữu cung quy cung, vô cung quy miếu, phụng tống quy cửu châu. Phụng tống tiên thần chân linh chính thần quy kim thân, thần thoái thần, nhân thoái nhân, tống quy sinh đồng thập nhị điều nguyên thần quy bản thân cung, tổ sư tống tam hồn, bản sư tống thất phách, tiên nhân ngọc nữ tống quy, sinh đồng tam hồn thất hồn quy bản thân cung, thần binh hỏa cấp như luật lệnh.

Tịnh Khẩu Chú

Đan chu khẩu thần, thổ uế trừ phân, thiệt thần chánh luân, thông mệnh dưỡng thần, la thiên xỉ thần, khử tà vệ chân, cấp cấp luật lệnh.

Tịnh Thân Chú

Linh Bảo Thiên Tôn, an úy thân hình, tịnh tử hồn phách, ngũ tạng huyền minh, Thanh Long Bạch Hổ, đợi phục phân vân, Chu Tước Huyền Vũ, thị vệ ngã thân, cấp cấp luật lệnh.

Tịnh Tâm Chú

Thái Thượng đài tinh, ứng biến vô đình, khu tà phộc mỵ, bảo mệnh hộ thân, trí tuệ minh tinh, tâm thần an ninh, tâm hồn vĩnh cố , phách bất táng khuynh, cấp cấp luật lệnh.

Tịnh Thiên Địa Chú

Thiên Địa chi vận

Nhật nguyệt chi tinh

Cương trấn tứ hải

Năng trảm yêu tinh

Khu khí giải uế

Tự hữu quang minh

Thần thủy ký hạp

Vạn họa diệt hình

Tây đông nội ngoại

Tất linh thanh tịnh

Nam mô thường thanh thường tịnh Thiên Tôn cấp cấp y như luật lệnh sắc.

Đăng Đàn Chú

Kỳ vũ đàn tràng, thượng quan hách hách, hạ khán nguy nguy, ngô kim tắc hạng, kim quang hộ vệ, ngủ khí la vi… bảo thủ, cương sát nhãn tùy, cấp cấp luật lịnh.

Sái Tịnh Chú

Sắc thần thủy linh linh vạn lý thông minh, tấn quan lưu nhậm, lãng triệt huyền minh, khai vật ủng vật uế vật lưu vật đình, tam xuân tống sái, tốc thống giáng linh. Án linh linh thanh tịnh tá ha. Thiên nhứt sanh thủy  Địa lục thành chi  Thần thủy sái tịnh  Uế trục trần phi  Án nguyên, hanh, lợi, trinh  Cấp cấp như luật lịnh.

Sắc Lệnh Tam Tinh Phù Cửu Thiên Tổ Sư

Nam mô tiên sư tổ sư , tam giáo đạo sư , yến vương chi phụ, côi hư chi nương, lôi đình thiên tướng, dữ ngôi chủ trương, quân trận tương kính, phục giã duy lương, bất khí tương giao, thắng giả duy cường, linh phù chưởng trung duy nhân bại, đương ngô đạo giã tử, nghịch ngô đạo giã tổn thương, ái ngô đạo giã xương, ngô phụng lệnh cửu thiên huyền nữ tổ sư lỗ ban thánh tổ đạo mẫu nguyên quân luật lệnh sắc.

Thái Thượng Tứ Tung Ngũ Hoành Pháp

Tứ tung ngũ hoành

Ngô kim xuất hành

Võ vương vệ đạo

Si vưu tỵ binh

Hổ lâm bất đắc động

Tà quỷ bất đắc kinh

Đương ngô giã tử

Nghịch ngô giã vong

Cấp cấp triệu thái thượng lão quân độ khẫn thần phù y mật lệnh.

Chú Thỉnh Ngũ Phương Thánh Thủy

Mỗ phương Long Thần

Chí thánh chí linh

Linh cập ư kim

Cảm ư Thượng Đế

Ứng ư hạ dân

Ngô kim thính nhỉ

Phù đông thánh thủy

Chí thần cảm ứng

Thánh thông thiên cổ

Giá võ đằng vân

Phủ đàm tri hội

Hành vũ tế dân

Cấp cấp luật lệnh.

 
Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!