MỘT SỐ BÙA CHÚ – ẤN MẬT TÔNG (LINH PHÙ – KIM CANG THỪA)

Một số Bùa Chú, Ấn Mật Tông ( Linh phù-Kim cang Thừa)


 

Trong Mật Pháp của Tây Tạng và Ấn Độ, chỉ thấy có ấn khuyết, thần chú, và cách quán tưởng, chứ  thường Ta sẽ không thấy các dạng bùa như tài liệu dưới đây ————– Nguyên thủy của Mật tông vốn không có tự dạng, không ấn khế, không linh phù. Nhưng Phật Pháp vô biên, ví như biển lớn dung hội trăm sông ngàn suối đổ về. Để thuận tiện cho việc giáo hóa chúng sanh, các vị pháp sư đã thu phục các linh thần bản địa, dung hội những pháp môn truyền thống của địa phương vào trong Phật pháp. Nhờ vậy mà giáo lý của đức Thế Tôn mới được phổ biến rộng khắp. Dĩ nhiên, pháp tu Mật vì thế mà thay đổi ít nhiều. Từ thời các vị đại sư như Bất Không, Kim Cang Trí… Mật pháp đã có sự dung hòa với đạo Lão sau khi pháp phục tôn giáo này. Nếu xem lại Bộ Mật Tông của thầy Viên Đức, mọi người sẽ thấy phù Uế tích Kim Cang, phù Bắc Đẩu Thất tinh Diên mạng… đều mang hình thái linh phù của Lão giáo. Mật tông đưa các linh phù dạng này vào hai bộ chính là Bảo Bộ và Yết Ma bộ. Cho nên, nói những linh phù này là Lỗ Ban cũng đúng, gọi là linh phù Mật Tông cũng không sai. Mật giáo Tây Tạng cũng tương tự như thế. Khi đức Liên Hoa Sanh sang Tây Tạng giáo hoá, ngài đã dùng thần thông lấn át đạo Bon, thu phục các linh thần bản địa thành những vị Thủ hộ thần. Dĩ nhiên, làm sao để các đệ tử triệu thỉnh, phụng tống các vị linh thần này cùng với việc thực hiện những pháp Tức tai, Tăng ích, Hàng phục, Kính ái …trong khi đời sau không phải ai cũng thần thông như ngài Liên Hoa Sanh? … Vậy là Madala, Ấn khế, Mật chú … ra đời và có sự truyền thừa ngày càng phong phú đa dạng tùy theo sở đắc và cơ giáo hóa của các vị truyền thừa. Trước đây, khi có người hỏi sư ông khi trì chú X,Y… thì nên kết ấn khế làm sao. Ông trả lời ngắn gọn: ” Chỉ có một ấn duy nhất”, nói xong ông chắp hai tay lại với nhau và mỉm cười. Mãi sau này vị đó mới hiểu phần nào điều ông nói.

 

Phù chú linh vật thường dùng trong Mật Tông

Thông thường , 1 lá phù in ra thì không có linh nghiệm . Trừ khi ta mất công gia trì vào trong đó . Trong các trường phái Mật giáo tây tạng cũng có nhiều loại phù kỳ lạ , trong đó các pháp làm cho lá phù đó linh nghiệm cũng do đó mà khác nhau không đồng .

Vì LDK học về Mật giáo tây tạng nên cũng chỉ biết về Phù thuật bên đó , vậy xin những ai biết về Mật giáo việt nam cùng chỉ giáo cho Topic này thêm lợi ích !

VÀ CUỐI CÙNG XIN ĐỪNG QUÊN RẰNG , TẤT CẢ NHỮNG BÙA CHÚ LINH PHÙ NÀY ĐỀU LÀ GIẢ TẠM , CHỈ CÓ CON ĐƯỜNG TÌM CẦU GIẢI THOÁT MỚI RỐT RÁO .

Namo Amitabha

Hình thần chú Thời Luân Kim Cang.

 

Đây là một hình tượng rất phổ biến ở tây tạng , là biểu tượng của pháp tu tối cao kalachakra của mật tông. reo Linh Phù này trước cửa chính của nhà , Phật Thời Luân sẽ đem lại may mắn cho cả gia đình , tiêu trừ tai nạn , đem lại sự bình an cát tường . Giải mọi điều không tốt về phong thủy . Gia đạo an vui , bệnh tật tiêu trừ ..

Gia trì bằng cách tụng 1080 biến thần chú Om MANI PADME HUM , thổi vào phù . Ai cũng có thể làm được .

Dao Phổ ba 

Dao phổ ba , một trong những linh vật trừ tà trong mật tông , pháp khí của đức Phổ ba kim cang . 

Trên đầu con dao là đầu ngài Kim cang phổ ba , một trong những bổn tôn phẫn nộ của mật giáo . Con dao này có 3 cạnh , như hình tam giác , rất ít khi thấy có loại dao nào kỳ lạ như vậy . Theo lời thầy của LDK thì có lẽ nó giống cái dùi cọc để đóng xuống đất khi dưng lều trại của dân du mục . Trong truyền thuyết có nói . Nêu lấy bốn con dao này cắm xuống đất là nơi đó không có ma tà quấy nhiễu . Cầm con dao này mà niệm chú thì quỷ ma không dám đến gần . Trục tà rất tốt .

Theo một số các luyện bí mật thì khi thỉnh về nên lấy máu của mình nhỏ vào đó , luyện với chú của bổn tôn phẫn nộ bât kỳ .

Phù hộ gia , trấn trạch

Đây là loại linh phù trấn trạch tây tạng .

cấu trúc của phù là có 3 vị đại bồ tát : văn thù , quan âm , đại hắc thiên trấn trên đầu phù , ở giữa là bùa bát quái của tây tạng , 2 bên là 2 linh phù trường thọ , phối hợp với các bài chú khác . đằng sau linh phù là các bài thần chú như Chuẩn đề Chú , Lục Tự Chú , ….
Treo linh phù này nơi chính môn sẽ được 3 vị bồ tát gia hộ cho gia đình luôn may mắn , không gặp tai nạn , luôn bình an , cát tường , mọi tà ma , tà thuật , bùa ngãi đều không thể xâm nhập vào nhà hay làm hại mọi người trong gia đình , tất cả đều được trường thọ gặp nhiều điều an lành …

Cách gia trì là đọc chú 
QUán thế âm : Om mani padme hum
Văn thù sư lợi : Om A Ra pa sa na Dhi
Kim cang thủ : Om vajra pani hum

Mỗi chú 108 lần rồi thồi vào phù . 
Nếu được in chú Om AH HUm rồi dán ở mặt sau :

Chú OM MA NI PAD ME HUM

6 chữ lục tự đại minh chú của đức Quan Thế Âm , có tác dụng đem lại may mắn , trừ tà , hộ thân , hoặc có thể dùng để thờ phượng
in lớn , dùng để treo xe hơn hay treo nơi bàn thờ Phật .

Sau khi sử dụng , cố gắng làm việc thiện tích đức , tu trì niệm phật . Tác dụng của phù càng lớn mạnh hơn !!!

Nam mo guru

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!