LỖ BAN TIÊN – TAM CÕI HỘI ĐỒNG

Phép này là pháp nhỏ dùng để thỉnh chư vị thầy tổ về vào các ngày rằm, cúng giỗ tổ… nhưng nếu kết hợp các dạng như Bát quái, triệt vô sát, ngũ lôi… thì có thể đã động tất cả loài tà nơi đất địa

( Phụng Thỉnh) ĐỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
( Phụng Thỉnh)ĐỨC NGUYÊN THỦY THIÊN TÔN
( Phụng Thỉnh)ĐỨC THÁI THANH ĐẠO ĐỨC THIÊN TÔN
( Phụng Thỉnh) ĐỨC PHẬT TỔ NHƯ LAI
( Phụng Thỉnh) ĐỨC HỒNG QUÂN ĐẠO TỔ
( Phụng Thỉnh) ĐỨC THƯỢNG ĐỘNG CỔ HỶ
( Phụng Thỉnh) ĐỨC CỬU THIÊN HUYỀN TỔ
CÙNG TAM GIÁO TAM TRẤN TAM THANH, LỊNH ÔNG LỊNH BÀ
CÙNG TAM CÕI HỘI ĐỒNG
TRƯƠNG THIÊN SƯ CỦA NGOẠI ĐẠO CÀN KHÔN
VẠN BAN VẠN PHÁP NGŨ HÀNH NGŨ LÔI
CÙNG ÂM BINH CÙNG TƯỚNG SOÁI
HAY LÀ MA QUỶ CÙNG TÀ TINH, VÔ HÌNH TỨ TƯỢNG CÙNG LƯỠNG NGHI BÁT QUÁI….TAM CÕI TAM THIÊN VỀ ĐÂY CHỨNG CHIẾU
LUẬT LỆNH SẮC…………………
 thiếu Linh phù…

Con đường nghiên cứu về học thuật rất dài nhưng phù chú phải là vấn đề cuối cùng . Chứ không thể cái cuối cùng lại học đầu tiên được . Lấy cái sau để đi vào phù chú đầu tiên là đi ngược quy luật.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!