Cách dán bùa Trấn Trạch

Cách dán bùa Trấn Trạch


Chú* Sất Đốt, Hách Hách Dương Dương, Nhật Xuất Đông Phương, Ngô Sắc Thư Phù Phổ Tảo Kiết Tường, Khẩu Thổ Tam Muội Chi Hoả, Phục Hy Môn Tốc Chi Quang Tróc Quái, Sử Thiên Bồng Lực Sĩ Phá Tật, Đụng Uế Tích Kim Cang Giáng Phục Yêu Quái Hoá Vi Kiết Tường, Thần Binh Hoả Cấp Cấp Như Luật Lệnh Sắc.

Bùa trấn trạch treo ở đâu ?

Vẽ Bùa trên sau đó đem cho vào 4 hũ sành chon vào 4 góc nhà, ở giữa nhà treo 1 bát quái hoặc Bùa trấn trạch.

Bùa Trấn Trạch

Bùa Trấn Trạch Hướng Đông

Bùa Trấn Trạch Hướng Nam

Bùa Chôn Tại Hướng Nam Ngôi Nhà

Bùa Trấn Trạch Hướng Tây

Bùa Chôn Tại Hướng Tây Căn Nhà

Bùa Trấn Trạch Hướng Bắc

Bùa Chôn Tại Hướng Bắc Căn Nhà

Trên đây là những bùa trấn trạch cũng như là hướng dẫn cách dán bùa trấn trạch. Hi vọng sẽ giúp các bạn biết chọn và dán bùa Trấn Trạch đúng cách nhé!

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!