Tính tương hợp giữa các chi

Tính tương hợp giữa các chi


Câu nói “Người ta có thể chọn bạn để chơi chứ không thể chọn gia đình để sinh ra” thường được nghe
từ những người không được hưởng cảnh gia đình êm ấm, và tất cả chúng ta đều nhận thấy rằng chúng ta dễ
thân thiết với một số người nào đó hơn là những người khác.
Khoa chiêm tinh Trung Quốc sử dụng thời khắc chúng ta chào đời: năm, tháng, ngày, giờ sinh (mỗi
thông tin được tượng trưng bởi một con vật và hành âm hoặc dương kết hợp của các con vật đó) để phân
tích cá tính và tiên đoán vận mạng của mỗi người. Các mối quan hệ được phân tích dựa trên sự tương tác
giữa các hành ứng với từng người. Chúng ta có thể dùng bảng “Thập nhị chi” (bên dưới) để biết thuộc hành
nào, dương (ký hiệu +) hoặc âm (ký hiệu -) rồi đối chiếu tương ứng với bảng “Ngũ hành” (trang 15) để có
thể biết rõ hơn cá tính của chúng ta và của người thân hay đồng nghiệp.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!