Phác thảo kế hoạch

Phác thảo kế hoạch


Trước khi tạo ra khu vườn Phong Thủy điều trước tiên cần phải làm là khảo sát phương hướng của địa
điểm theo la bàn để xác định hướng nào nhiều gió, và hướng nào nên đặt loại cây nào thì phù hợp. Khi
ngồi chơi hoặc làm việc trong vườn chúng ta cũng phải nên chọn phương vị tốt. Ngoài ra còn phải khảo sát
vị trí Ngũ Hành của hiện trường để tạo sự cân bằng giữa chúng và những nét đặc thù mà chúng ta muốn đưa
vào trong khu vườn.


Phác thảo sơ đồ


Sử dụng giấy vẽ có tỉ lệ thích hợp, lấy số đo chiều dài và chiều rộng của khu vườn và đánh dấu.
• Nhà và nhà để xe
• Các bức vách và hàng rào
• Cây lớn và bụi cây
• Các công trình xây dựng trong vườn
• Các điểm đặc thù không hoàn toàn cố định như hồ nước, đá và hàng hiên
• Các điểm đặc thù trong môi trường như cây cối, các công trình xây dựng khác, cột đèn đường…

Sử dụng la bàn


1. Lấy ra khỏi người đồng hồ đeo tay, vật trang sức và các vật dụng bằng kim loại.
2. Đứng trước cửa, mặt hướng thẳng về phía trước và ghi lại chính xác những số liệu từ la bàn (bằng
độ).
3. Ghi chú phương hướng, ví dụ 3490 Bắc và đánh dấu trên sơ đồ của khu vườn như trong hình minh
họa. Giờ đây bạn sẵn sàng chuyển thông tin từ la bàn vào trong bản vẽ bát quái.
4. Đặt thước đo góc lên bản vẽ bát quái sao cho phương vị 00 nằm phía cuối ngay hướng Bắc.
5. Đọc thông tin trên la bàn về nhà của bạn và kiểm tra xem các hướng tương ứng có đúng không – nếu
không đúng có thể bạn đã đọc la bàn sai.
6. Đánh dấu vị trí căn nhà.
7. Nhìn bảng ‘Phương Hướng’ ở trang đối diện để kiểm tra lại một lần nữa phương hướng của la bàn.


Ghi nhận các phương hướng vào sơ đồ


1. Để tìm tâm điểm họa đồ, bạn gấp theo đường ranh chính của chiều dài và dùng tay miết theo cạnh
gấp để tạo thành nếp.
2. Gấp họa đồ theo đường ranh chính của chiều ngang và dùng tay miết theo cạnh gấp.
3. Tại điểm giao nhau của hai nếp gấp dọc và ngang, đánh dấu điểm giữa của khu vườn.
4. Nếu khu vườn của bạn không thực sự là hình chữ nhật hoặc hình vuông, nơi nào nhô ra nhỏ hơn 50%
chiều rộng, bạn nên coi đây là phần kéo dài của hướng này.
5. Nếu phần nhô ra lớn hơn 50% chiều rộng, hãy coi chỗ còn lại là phần khuyết của hướng này.
6. Đặt tâm điểm của Bát quái đồ trùng với tâm điểm của họa đồ và gióng hàng theo cửa trước.
7. Đánh dấu tám hướng trên họa đồ và vẽ thành các khu vực.
8. Dùng bút chì màu vẽ lại các thông tin bằng màu trên Bát quái đồ vào họa đồ nhà.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!