Lạc Thư

Trung Quốc là một nước rất thích thần thoại hóa sử học của họ. Thật ra, lý do không ngoài mục đích tạo đức tin và lòng tín ngưỡng của người dân đối với các Thiên Tử (con trời) của các triều đại để họ có thể dễ cai trị.

lacthu1-740x1024

Vì vậy mà họ đã nói rằng: Hà Đồ là do vua Phục Hy thấy được trên lưng con Long-Mã đã hiện ra trên sông Mạnh Hà, còn Lạc Thư là do vua Đại Vũ đã thấy được trên lưng con rùa thần ở sông Lạc. Và thời nay, nhiều người Việt Nam cho rằng Lạc Thư là của Việt Nam, nhưng thiết tưởng như tôi đã nói trước đây: “ai làm ra không quan trọng, mà quan trọng là chúng ta học được gì từ nó”.

Dựa vào lời tương truyền trên, nên họ lập Đồ Lạc Thư (hình 4) có hình thù giống như con rùa và đặt khẩu quyết như sau:

Đầu đội 9, đuôi đạp 1;

Sườn trái 3, sườn phải 7;

Vai trái 4, vai phải 2;

Chân trái 8, chân phải 6;

Số 5 ở giữa lưng (không có 10).

Cộng tất cả có 9 ngôi, và người ta cũng dùng để lập Cửu Trù hay ma-phương; số 5 ở giữa, tượng là Thái Cực.

Nhìn vào Lạc Thư ta thấy có những khác biệt với Hà Đồ như sau:

Các con số tổng cộng là 45 số vì không có con số 10.Tất cả các con số của Lạc Thư là con số đơn, vì những con số Âm đã phân tán ra bốn góc như:

-Số 2 chuyển qua góc Tây Nam.

-Số 4 chuyển qua góc Đông Nam.

-Số 8 chuyển qua góc Đông Bắc.

-Số 6 chuyển qua góc Tây Bắc.

Bốn phương vị chính Đông (3), Tây (7), Nam (9), Bắc (1) thì thuộc Dương; còn bốn góc là Âm.

Hậu Thiên chú trọng nhất là con số 5 ở trung cung, còn được gọi là con số “Tam Thiên Lưỡng Địa”, vì số 5 là số hỗn hợp của Âm căn 2 và Dương căn 3 (2 + 3 = 5). Nghĩa là số 2 là số căn của Âm số, còn số 3 là số căn của Dương số.

– Phần sau là nguyên văn của cụ Nguyễn Duy Cần (2) về những con số trong Lạc Thư do đâu mà có. Biết đâu từ đó, sau nầy có người sẽ tìm được nhiều điều mới lạ khác.

– Lạc Thư: Dương số ở các phương chính, Âm số ở các phương cạnh.

Dương thịnh quá, sinh Âm: số 9 và số 7 ở Tây và Nam là số Dương thịnh, nên giữa Tây và Nam (tức là Tây-nam) phát sinh âm số, số 2 ở Tây Nam:

9 + 7= 16

Bỏ 10 còn lại 6 (16 – 10 = 6)

6 + 6 = 12

Bỏ 10 còn lại 2 (12 – 10 = 2)

Số 2 ở Tây-nam

Số 3 ở Đông; số 9 ở Nam:

3 + 9 = 12

Bỏ 10 còn 2 (12 – 10 = 2)

2 + 2 = 4

Số 4 ở Đông-nam

Số 7 ở Tây; số 1 ở Bắc:

7 + 1 = 8

8 + 8 = 16

Bỏ 10 còn 6 (16 – 10 = 6)

Số 6 ở Tây-bắc

Số 3 ở Đông; số 1 ở Bắc:

3 + 1 = 4

4 + 4 = 8

Số 8 ở Đông-bắc

Số 5 là con số trung bình ở giữa để làm mức độ cho các con số chung quanh. Lấy số Dương căn bản là 5 cộng với số Dương 1, 3, 5, 7, 9 thành ra số Âm 6, 8, 4, 2.

a) 5 + 9 = 14

(Trừ 10 còn lại 4, nên số 4 ở liên tiếp với số 9)

b) 5 + 3 = 8

(Cho nên số 8 ở liên tiếp với con số 3)

c) 5 + 1 = 6

(Cho nên số 6 ở liên tiếp với số 1)

d) 5 + 7 = 12

(Trừ 10 còn lại 2, nên số 2 ở liên tiếp với con số 7).

– Lẽ biến hóa Âm-Dương thấy rõ ở Hà Đồ và Tiên Thiên Bát Quái: Dương số đi vòng thuận, đi quanh phía tả từ Bắc sang Đông, sang Nam rồi từ Nam qua Tây, qua Bắc… (thuận chiều kim đồng hồ).

Âm số đi vòng nghịch, đi quanh bên hữu, từ Tây-nam qua Đông-nam, đến Đông-bắc, đến Tây-bắc, rồi trở lại Tây-nam (ngược chiều kim đồng hồ).

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!